กิจกรรมสหกรณ์พบสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็น พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของสมาชิก อันจะเป็นผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

            ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นี้ โดยสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-613480 / 085-3059343 / LINE@ สหกรณ์ ID @bpphsc 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

สหกรณ์ ฯ หยุดทำการวันที่ 23 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์ครูจังหวัดสมุทรสงคราม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายช่ื่อตัวแทนสมาชิกร่วมศึกษาดูงาน 2561

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และได้มีกิจกรรมสุ่มรายชื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานในปี 2561 นี้ ตามรายชื่อดังนี้ 
*หากตัวแทนสมาชิกไม่สะดวกในการร่วมศึกษาดูงาน จะใช้รายชื่อสำรองตามลำดับ

ใบขอเปลี่ยนผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ 2561

*ผู้ที่มาแทน จะต้องมีรายชื่อในรายชื่อสำรองเท่านั้น