รายชื่อผู้แทนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 

 

สหกรณ์ ฯ ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม สหกรณ์ฯ ได้เชิญผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มาชี้แจงวิธีการหาเสียงรวมถึงกติกา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ Continue reading “สหกรณ์ ฯ ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม”

ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 จำนวน 8 ตำแหน่ง บัดนี้สหกรณ์ ฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ที่19/2561 รายละเอียดดังนี้ Continue reading “ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 43 ประจำปี พ.ศ.2561
(ตามสถานที่ปฏิบัติงาน)
                                                               หากผิดพลาดคลาดเคลื่อนกรุณารีบติดต่อสหกรณ์ฯ โดยด่วน

เปิดรับข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม

สหกรณ์ฯ มีความประสงจะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ ฯ วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนบริษัทประกันชีวิต ยื่นข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561 และชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์

รับสมัครผู้สนใจสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด โดยให้ผู้สมัครสามารถเสนอตัวและแจ้งความประสงค์ที่สหกรณ์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2561 ณ สหกรณ์ ฯ ในวันและเวลาราชการ