คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกู้เงิน

 1. กู้ฉุกเฉินเป็นสมาชิกกี่เดือนถึงจะกู้ได้ ต้องมีคนค้ำหรือไม่ พอดีบรรจุใหม่ ?
  เป็นสมาชิกครบ 1 เดือนสามารถกู้ฉุกเฉินได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท
  กำหนดส่ง 12 งวด
 2. หากยังชำระเงินกู้ฉุกเฉินยังไม่หมด สามารถกู้สามัญได้หรือไม่ ?
  สามารถกู้สามัญมาหักชำระกู้ฉุกเฉินได้
 3. เอกสารผู้ค้ำที่มีคู่สมรส ต้องแนบหลักฐานอะไรบ้าง ?
  กรณีมีคู่สมรสที่ใช้นามสกุลเดียวกันแนบเฉพาะบัตรผู้ค้ำ
  กรณีจดทะเบียนสมรสแต่ใช้ น.ส.ใช้นามสกุลตนเอง ต้องแนบทะเบียนสมรสและใบ คร 2
 4. ถ้ากู้ฉุกเฉินใช้เอกสารอะรัยบ้างค่ะ ?
  สลิปเงินเดือน บัตรสมาชิก ใบขอกู้ฉุกเฉิน
 5.  การยื่นกู้สามัญต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
  1. ใบคำขอกู้ (ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์)
  2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลธนาคารออมสิน
  3. สลิปเงินเดือนของเดือนปัจจุบัน
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.