คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฝากเงิน

  1. เงินฝากรุ่งเรือง 1 และเงินฝากรุ่งเรือง 2 ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเท่าไหร่
    เปิดบัญชีเงินฝากรุ่งเรือง 1 และเงินฝากรุ่งเรือง 2 ขั้นต่ำ
  2. เงินฝากรุ่งเรือง 1 และเงินฝากรุ่งเรือง 2 ต้องฝากเท่ากันทุก ๆ เดือนหรือไม่
    ไม่ต้องฝากทุกเดือน แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิก แต่ขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.