รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลหรือคณะ เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ฯ จึงขอให้บุคคลหรือคณะบุคคล เสนอตัว / แจ้งความประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.