รับสมัครผู้รับเลือกตั้งสรรหาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ

เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561  เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการหมดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 8 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Download ใบสมัครกรรมการ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.