เกี่ยวกับเรา

       1. ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา รวมถึงการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

       2. การให้บริการด้านการออมทรัพย
ข้อมูลบริการด้านการให้บริการเงินฝากต่าง ๆ ของสหกรณ์

       3.การให้บริการสินเชื่อ
ข้อมูลบริการด้านการให้บริการเงินกู้แบบต่าง ๆ ของสหกรณ์

      4. การจัดสวัสดิการและกองทุนประกันความเสี่ยง
ข้อมูลสวัสดิการที่สมาชิก รวมถึงครอบครับสมาชิกได้รับ

Facebook Comments