โครงการอบรมการบริหารการเงินของสมาชิก

                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จัดโครงการอบรมการบริหารการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ฯ เพื่อพบปะให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้สมาชิกมีการวางแผนการเงินที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ 3 พ.ย. – 4.พ.ย 2561 ณ โรงแรมเทพนคร  สอบถามรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรโควต้า ได้ที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.